Uslovi kupovine

Posetom ili kupovinom na Internet prodavnici konstantin.rs prihvatate Uslove kupovine koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. 

konstantin.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova kupovine.

Konstantin Tex d.o.o Ivanjica je proizvođač svih artikala koji se nalaze na sajtu konstantin.rs, u skladu sa članom 3. Zakona o Trgovini (Sl. galsnik RS 52/19).

Kada posetite konstantin.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

"Konstantin Tex" d.o.o. Ivanjica, se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice konstantin.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu je vlasništvo "Konstantin Tex"d.o.o. Ivanjica i ne može se koristiti bez prethodne saglasnosti "Konstantin Tex"d.o.o. Ivanjica.

Ukoliko koristite konstantin.rs odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Maloletnici mogu koristiti konstantin.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. "Konstantin Tex"d.o.o. Ivanjica zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.

Online prodavnica konstantin.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema, sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

"Konstantin Tex" d.o.o. Ivanjica zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci sajta konstantin.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju Uslove kupovine.

konstantin.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji.

Naručivanje

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice potrebno je da ispratite sledeće korake:

  1. Registracija
  2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
  3. Pregled korpe
  4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
  5. Način dostave
  6. Izbor načina plaćanja
  7. Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

1. Registracija

Registracija se obavlja samo jednom, a svaki sledeći put će sistem automatski prepoznati Vaš nalog. Registracija je besplatna i obavlja se izborom opcije “Registracija”. Potrebno je da navedete svoje podatke na formularu ili obrascu.

2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite

Proizvodi su organizovani po kategorijama. Kada pronađete proizvod koji želite da kupite, izaberite dugme “Stavi u korpu”.

3. Korpa

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite opciju “Korpa”. Ako ste se predomislili u vezi nekog od proizvoda, proizvod možete izbaciti iz korpe.

4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke

Potrebno je navesti podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti. Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku i zbog toga Vas molimo da sve podatke navedete što preciznije kako bi Vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja Vaše pošiljke i sporije isporuke.

5. Način dostave

Vaša pošiljka će biti poslata kurirskom službom.

6. Izbor načina plaćanja

konstantin.rs podržava sledeće načine plaćanja:

- Plaćanje pouzećem - plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom i valuti dinar (RSD). 

- Plaćanje platnim karticama - svoju porudžbinu možete platiti korišćenjem Visa, Mastercard, Maestro, Dina ili American Express karticama, izdatim od strane domaće banke. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom online kupovine, nakon popunjavanja forme za poručivanje i odabira plaćanja karticom kao željenog načina, bićete preusmereni na stranicu Banca Intesa koja je zaštićena i sigurna za ovaj vid plaćanja. 

Na sve prikazane cene uračunat je PDV.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

7. Pregled, potvrda i praćenje narudžbenice

Pre nego što potvrdite narudžbenicu, možete još jednom pogledati sve njene detalje. Ukoliko se slažete sa njom izaberite opciju “Potvrdi” čime je ona kreirana.Po prijemu email-a od prodavca, da je roba dostupna, smtra se da je porudžbina potvrđena.

Dostava

Dostavu pošiljki vrši kurirska služba i moguća je samo na teritoriji Srbije. Troškovi dostave se posebno naplaćuju i zavise od mase paketa, a ne od mesta dostave.Troškove dostave plaćate zajedno sa proizvodima, tako da plaćanje narudžbenice vršite kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.

Prilikom dostavljanja robe Kupcu će biti dostavljen i jedan primerak računa, koji istovremeno predstavlja Ugovor o kupoprodaji robe. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje na srpskom jeziku.

Okvirno vreme za koje će vam pošiljka biti uručena je 7 dana. 

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštedenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.

Saobraznost robe i nedostaci

Prilikom prijema robe pregledajte robu i proverite njenu saobraznost sa naručenom, i istaknite postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od 2(dve) godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu, ovlašćenom licu kururske službe ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

U slučaju postojanja nedostataka za koje prodavac odgovara, na prava kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, osim ako je u skladu sa ovim zakonom ugovoreno drugačije.

Povraćaj kupljene robe

Troškove vraćanja robe i novca snosite samostalno, sem u slučajevima kada dobijete neispravan ili pogrešan proizvod. Obavezno proverite sastav paketa pre preuzimanja robe od kurirske službe!

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju. U suprotnom nećemo primiti paket.

Imate pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je roba dospela u vašu državinu ili državinu lica koje ste Vi ovlastili za prijem robe.

Na našem sajtu imate Obrazac za odustajanje od kupovine. U slučaju odustanka, dužni ste da vratite primljenu robu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja. Mi ćemo Vam vratiti primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana raskida ugovora.

Danom raskida ugovora smatra se dan kada nam je saopštena izjava o raskidu.

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u sučajevima predviđenim članom 37. Zakona o zaštiti potrošača.

Reklamacije

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Reklamaciju možete izjaviti:

  1. pisanim putem, ( Milinka Kušića 106/1) 
  2. elektronskim putem ( konstantin.webshop@gmail.com )

uz obaveznu dostavu dokaza o kupovini i proizvoda (račun, slip...) - robe koju reklamirate. 

Elektronskim putem ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u Evidenciji primljenih reklamacija. 

Odgovor na reklamaciju ćete dobiti elektronskim putem odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Rok za rešavanje po preklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. 

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. 

Potrošač je u skladu sa čl.55.stav 10. Zakona o zaštiti potrošača, dužan da se izjasni na Odgovor prodavca na reklamaciju i to u roku od 3 (tri) dana počev od dana prijema Odgovora prodavca, dostavljanjem odgovora na e- mail adresu prodavca.

Troškovi reklamacije robe padaju na teret prodavca.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

U skladu sa članom 55. i članom 151. Zakona o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016, 44/2018, 88/2021 – dr. zakon), obaveštavamo kupce da imaju mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zaštita-potrosaca.php.

Postupak pred telom može da pokrene POTROŠAČ predlogom samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor i ne nakon isteka roka od 1(jedne) godine od dana podnošenja reklamacije.

Kao PRODAVAC smo po Zakonu dužni da učestvujemo u postupku za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).

Ukoliko niste u mogućnosti da nam dostavite ambalažu robe, to ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. 

*Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta monitora preko koga Kupac vrši izbor artikala za kupovinu, tako da Prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje.

Preuzmite Obrazac za reklamaciju robe

Zamena robe

Kupac može da zatraži zamenu u roku od 14 dana od dana prijema robe. Zamena robe se odnosi na zamenu veličine, modela ili boje. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, dostavlja Prodavcu, i u tom slučaju troškove zamene snosi Kupac.

Obrazac za zamenu dostupan je na sajtu Prodavca konstantin.rs i može se slobodno preuzeti.

U slučaju zamene Kupac je u obavezi da robu vrati bez oštećenja i tragova korišćenja. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da obavi zamenu.

Artikal za koji se vrši zamena, mora imati istu ili veću vrednost od artikla koji se menja, uz doplatu.

Preuzmite Obrazac za zamenu robe

Povraćaj sredstava u slučaju povraćaja robe i u slučaju prihvaćene reklamacije

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od

platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, za robu kupljenu putem internet prodavnice, trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


Poštovani korisniče, naš sajt koristi kolačiće (cookies) u cilju pobošljanja korisničkog iskustva. Kolačiće upotrebljavamo i kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, omogućili funkcije društvenih mreža i analizirali saobraćaj. Podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije delimo s partnerima za društvene mreže, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinovati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Ukoliko nastavite da pregledate i koristite našu Internet prodavnicu slažete se sa upotrebom kolačića i politikom privatnosti.